Политика за поверителност

 • Събиране и съхранение на информация

  Ние събираме информация от Вас, когато попълвате формата за контакт. Събраната информация включва Вашето име, имейл адрес, телефонен номер. Освен това, автоматично приемаме и записваме информация от Вашия компютър и браузър, включително Вашия IP адрес, информация за Вашия софтуер и хардуер, както и коя страница сте поискали да се зареди. Информацията в никакъв случай не се съхранява по-дълго отколкото е необходимо.

 • Използване на информацията

  Всяка информация, която събираме от Вас може да бъде използвана за да:

  • персонализираме Вашето преживяване и да отговорим на индивидуалните Ви нужди
  • подобрим нашия уеб сайт
  • подобрим потребителската услуга и нуждите Ви от поддръжка
  • се свържем с Вас чрез имейл
  • проведем промоция или проучване

 • Поверителност при опит за контакт с нас чрез контактната ни форма

  Ние сме единствените собственици на информацията събирана през този сайт. Личната Ви идентификационна информация няма да бъде продавана, обменяна, прехвърляна или предавана на която и да е друга компания, по каквато и да е причина, без Вашето изрично съгласие, освен в обичайните случаи, когато е нужно да се изпълни заявка от Ваша страна.

 • Разкриване пред трети страни

  Ние не продаваме, търгуваме или по друг начин трансферираме Вашата лична идентификационна информация към външни страни. Това не включва доверени трети страни, които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт или ръководят нашия бизнес, при условие, че страните са съгласни да пазят тази информация в пълна конфиденциалност. Необходимо е да се споделя информация, в случаите, в които трябва да се извърши разследване, да се предотвратят или да се вземат мерки срещу незаконни действия, при предполагаеми опити за измама, ситуации, включващи потенциална заплаха за физическата безопасност, на което и да е лице, при нарушаване на нашите условия за ползване или в случаите, когато информацията е изискуема от закона. Неличната информация от друга страна, може да бъде предоставяна на трети страни с цел маркетинг, реклама и друга употреба.

 • Защита на информацията

  Ние имплементираме различни защитни мерки, за да бъде Вашата лична информация защитена. Използваме методи за криптиране да защитим важна потребителска информация, пренасяна онлайн. Само служители, които трябва да извършат специфично действие (например изготвяне на сметка или потребителска услуга) имат достъп до лична идентификационна информация. Компютрите/сървърите, използвани за съхраняване на лична идентификационна информация се съхраняват в защитена среда.

 • Използваме ли бисквитки?

  Да. Нашите бисквитки подобряват достъпа до нашия сайт и идентифицират редовните посетители. Освен това, нашите бисквитки подобряват преживяването на потребителите като проследяват и таргетират техните интереси. Използването на бисквитки обаче, по никакъв начин не е свързано с каквато и да е лична идентификационна информация на нашия сайт. Може да прочетете повече за политиката ни за бисквитките на страницата ни Политика за бисквитки.

 • Заличаване/изтриване на информация

  Ако, в който и да е момент решите, че искате да заличите/изтриете съхраняваната от нас информация за Вас, можете да се свържете с нас на посочените телефонни номера и/или имейл адрес и да заявите това.

 • Обновяване на политиката за поверителност

  Ние си запазваме правото да добавяме или премахваме информация от нашата политика за поверителност, както и да променяме същата по всяко време, без да уведомяваме потребителите си за това.

 • Съгласие

  С използването на нашия сайт, Вие се съгласявате с нашата текуща политика за поверителност.